• 264
  • ky-nang-song-cho-tre-tam-viet-2016
Cho bé yêu

Chọn phần mềm nào để thay thế Zoom khi tài khoản bị giới hạn 40 phút

Cho bé yêu
Một vài ngày gần đây, nhiều tài khoản Zoom đăng ký email giáo dục bị giới hạn 40 phút, khiến nhiều thầy cô và học sinh gặp khó khăn trong ...

Hướng dẫn di chuyển dữ liệu từ mail đang dùng sang mail mới

Một số kết quả nổi bật của ngành GD&ĐT Quốc Oai năm học 2020-2021

Thông báo dự Lễ khai giảng chung toàn Thành phố và Video cảnh quan nhà trường và các hoạt động của trẻ khi đến trường

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Office 365 và dạy trực tuyến với Microsoft Teams

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Zoom giáo dục miến phí không giới hạn thời gian từ email @hanoiedu.vn

Công văn số 768/LS: SGD ĐT-TC ngày 16/3/2021 của Liên sở GD&ĐT- Sở TC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định Chính sách phát triển giáo dục mầm non

Hướng dẫn tạo đề và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống CSDL của Bộ GD&ĐT

Phương án Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trường mầm non Tân Phú

Trường mầm non Tân Phú Thông báo Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Cho bé yêu

Chọn phần mềm nào để thay thế Zoom khi tài khoản bị giới hạn 40 phút

Cho bé yêu
Một vài ngày gần đây, nhiều tài khoản Zoom đăng ký email giáo dục bị giới hạn 40 phút, khiến nhiều thầy cô và học sinh gặp khó khăn trong ...

Hướng dẫn di chuyển dữ liệu từ mail đang dùng sang mail mới

Một số kết quả nổi bật của ngành GD&ĐT Quốc Oai năm học 2020-2021

Thông báo dự Lễ khai giảng chung toàn Thành phố và Video cảnh quan nhà trường và các hoạt động của trẻ khi đến trường

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Office 365 và dạy trực tuyến với Microsoft Teams

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Zoom giáo dục miến phí không giới hạn thời gian từ email @hanoiedu.vn

Công văn số 768/LS: SGD ĐT-TC ngày 16/3/2021 của Liên sở GD&ĐT- Sở TC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định Chính sách phát triển giáo dục mầm non

Hướng dẫn tạo đề và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống CSDL của Bộ GD&ĐT

Phương án Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trường mầm non Tân Phú

Trường mầm non Tân Phú Thông báo Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Cho cha mẹ

Chọn phần mềm nào để thay thế Zoom khi tài khoản bị giới hạn 40 phút

Cho cha mẹ
Một vài ngày gần đây, nhiều tài khoản Zoom đăng ký email giáo dục bị giới hạn 40 phút, khiến nhiều thầy cô và học sinh gặp khó khăn trong ...

Hướng dẫn di chuyển dữ liệu từ mail đang dùng sang mail mới

Một số kết quả nổi bật của ngành GD&ĐT Quốc Oai năm học 2020-2021

Thông báo dự Lễ khai giảng chung toàn Thành phố và Video cảnh quan nhà trường và các hoạt động của trẻ khi đến trường

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Office 365 và dạy trực tuyến với Microsoft Teams

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Zoom giáo dục miến phí không giới hạn thời gian từ email @hanoiedu.vn

Công văn số 768/LS: SGD ĐT-TC ngày 16/3/2021 của Liên sở GD&ĐT- Sở TC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định Chính sách phát triển giáo dục mầm non

Hướng dẫn tạo đề và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống CSDL của Bộ GD&ĐT

Phương án Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trường mầm non Tân Phú

Trường mầm non Tân Phú Thông báo Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Cho bé yêu

Chọn phần mềm nào để thay thế Zoom khi tài khoản bị giới hạn 40 phút

Cho bé yêu
Một vài ngày gần đây, nhiều tài khoản Zoom đăng ký email giáo dục bị giới hạn 40 phút, khiến nhiều thầy cô và học sinh gặp khó khăn trong ...

Hướng dẫn di chuyển dữ liệu từ mail đang dùng sang mail mới

Một số kết quả nổi bật của ngành GD&ĐT Quốc Oai năm học 2020-2021

Thông báo dự Lễ khai giảng chung toàn Thành phố và Video cảnh quan nhà trường và các hoạt động của trẻ khi đến trường

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Office 365 và dạy trực tuyến với Microsoft Teams

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Zoom giáo dục miến phí không giới hạn thời gian từ email @hanoiedu.vn

Công văn số 768/LS: SGD ĐT-TC ngày 16/3/2021 của Liên sở GD&ĐT- Sở TC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định Chính sách phát triển giáo dục mầm non

Hướng dẫn tạo đề và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống CSDL của Bộ GD&ĐT

Phương án Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trường mầm non Tân Phú

Trường mầm non Tân Phú Thông báo Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Thông báo
Bản đồ
Video
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 6
Tháng trước : 255
  • 264
  • ky-nang-song-cho-tre-tam-viet-2016
Cho bé yêu

Chọn phần mềm nào để thay thế Zoom khi tài khoản bị giới hạn 40 phút

Cho bé yêu
Một vài ngày gần đây, nhiều tài khoản Zoom đăng ký email giáo dục bị giới hạn 40 phút, khiến nhiều thầy cô và học sinh gặp khó khăn trong ...

Hướng dẫn di chuyển dữ liệu từ mail đang dùng sang mail mới

Một số kết quả nổi bật của ngành GD&ĐT Quốc Oai năm học 2020-2021

Thông báo dự Lễ khai giảng chung toàn Thành phố và Video cảnh quan nhà trường và các hoạt động của trẻ khi đến trường

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Office 365 và dạy trực tuyến với Microsoft Teams

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Zoom giáo dục miến phí không giới hạn thời gian từ email @hanoiedu.vn

Công văn số 768/LS: SGD ĐT-TC ngày 16/3/2021 của Liên sở GD&ĐT- Sở TC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định Chính sách phát triển giáo dục mầm non

Hướng dẫn tạo đề và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống CSDL của Bộ GD&ĐT

Phương án Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trường mầm non Tân Phú

Trường mầm non Tân Phú Thông báo Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Cho bé yêu

Chọn phần mềm nào để thay thế Zoom khi tài khoản bị giới hạn 40 phút

Cho bé yêu
Một vài ngày gần đây, nhiều tài khoản Zoom đăng ký email giáo dục bị giới hạn 40 phút, khiến nhiều thầy cô và học sinh gặp khó khăn trong ...

Hướng dẫn di chuyển dữ liệu từ mail đang dùng sang mail mới

Một số kết quả nổi bật của ngành GD&ĐT Quốc Oai năm học 2020-2021

Thông báo dự Lễ khai giảng chung toàn Thành phố và Video cảnh quan nhà trường và các hoạt động của trẻ khi đến trường

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Office 365 và dạy trực tuyến với Microsoft Teams

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Zoom giáo dục miến phí không giới hạn thời gian từ email @hanoiedu.vn

Công văn số 768/LS: SGD ĐT-TC ngày 16/3/2021 của Liên sở GD&ĐT- Sở TC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định Chính sách phát triển giáo dục mầm non

Hướng dẫn tạo đề và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống CSDL của Bộ GD&ĐT

Phương án Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trường mầm non Tân Phú

Trường mầm non Tân Phú Thông báo Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Cho cha mẹ

Chọn phần mềm nào để thay thế Zoom khi tài khoản bị giới hạn 40 phút

Cho cha mẹ
Một vài ngày gần đây, nhiều tài khoản Zoom đăng ký email giáo dục bị giới hạn 40 phút, khiến nhiều thầy cô và học sinh gặp khó khăn trong ...

Hướng dẫn di chuyển dữ liệu từ mail đang dùng sang mail mới

Một số kết quả nổi bật của ngành GD&ĐT Quốc Oai năm học 2020-2021

Thông báo dự Lễ khai giảng chung toàn Thành phố và Video cảnh quan nhà trường và các hoạt động của trẻ khi đến trường

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Office 365 và dạy trực tuyến với Microsoft Teams

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Zoom giáo dục miến phí không giới hạn thời gian từ email @hanoiedu.vn

Công văn số 768/LS: SGD ĐT-TC ngày 16/3/2021 của Liên sở GD&ĐT- Sở TC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định Chính sách phát triển giáo dục mầm non

Hướng dẫn tạo đề và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống CSDL của Bộ GD&ĐT

Phương án Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trường mầm non Tân Phú

Trường mầm non Tân Phú Thông báo Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Cho bé yêu

Chọn phần mềm nào để thay thế Zoom khi tài khoản bị giới hạn 40 phút

Cho bé yêu
Một vài ngày gần đây, nhiều tài khoản Zoom đăng ký email giáo dục bị giới hạn 40 phút, khiến nhiều thầy cô và học sinh gặp khó khăn trong ...

Hướng dẫn di chuyển dữ liệu từ mail đang dùng sang mail mới

Một số kết quả nổi bật của ngành GD&ĐT Quốc Oai năm học 2020-2021

Thông báo dự Lễ khai giảng chung toàn Thành phố và Video cảnh quan nhà trường và các hoạt động của trẻ khi đến trường

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Office 365 và dạy trực tuyến với Microsoft Teams

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Zoom giáo dục miến phí không giới hạn thời gian từ email @hanoiedu.vn

Công văn số 768/LS: SGD ĐT-TC ngày 16/3/2021 của Liên sở GD&ĐT- Sở TC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định Chính sách phát triển giáo dục mầm non

Hướng dẫn tạo đề và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống CSDL của Bộ GD&ĐT

Phương án Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trường mầm non Tân Phú

Trường mầm non Tân Phú Thông báo Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Thông báo
Bản đồ
Video
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 6
Tháng trước : 255